Came kitovi - Elekta-C

AGATAK200C03

Audio kit AGATAK200C03 za jednoga korisnika (STS 4+4, višežilni)

Komplet sadrži:

 • Slušalica AGATA C 200 bijela
 • HPC / 1ST vanjsku jedinicu
 • HBP GR
 • Audio modul HA / 200
 • Prekidač A / 200R

AGATAKITC04

Audio kit AGATAKITC04 za jednoga korisnika (STS x1, dvožilni)

Komplet sadrži:

 • VRVX / 1 1 video ploča
 • VRSH / 1 kućište površine
 • DMVC / 01 X1 modul kamere
 • AGATAVC video monitor
 • VA / 301 napajanje

LCKITPEC04

Video kit LCKITPEC04 za jednoga korisnika (STS x1, dvožilni)

Komplet sadrži

 • PERLA audio monitor bez ruku, maksimalna udaljenost 100 m, sjajna bijela boja
 • 1 230 V 50/60 Hz napajanje
 • 1 audio PLACO stanica na vratima
 • 1 tipka za poziv dvostruke visine

LV KIT PEV 04

Video kit LVKITPEV04 za jednoga korisnika

Komplet sadrži

 • LVC / 01
 • DPH
 • VAS / 101
 • PEV BI