Vimar je ponovno dio Adi Design Index-a - Elekta-C